2013. április 19., péntek

Akác-pipacs-lobogó

 Fürtös virágú fehér akác
út menti sorára a piros
pipacs kacérkodva fölvirít,
s a rárezzenő akáclevél
az égboltra fest trikolort.

A sokasodó terpesz-gaznak
kedvét szegi, és nagyon fájja,
hogy biz’ még mindig büszke
az ősi fajta önmagára.

A hívatlanul ideröppent
gaz, dudva, muhar-veszély
magját földbe, lelkekbe szórta –
S a homok hátán fölkiált az életért
a pipacs és a virágzó akác.